Gebruikersnaam-enumeratie-kwetsbaarheid ontdekt in OpenSSH
(NCSC-2018-0765)

high Kans medium Schade
Publicatiedatum: 18 september 2018
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er is een kwetsbaarheid ontdekt in OpenSSH waardoor het mogelijk is voor een ongeautoriseerde kwaadwillende op afstand om gebruikersnamen te achterhalen. Deze informatie kan wellicht daarna gebruikt worden voor een vervolg-aanval. Voor deze kwetsbaarheid is een Proof-of-Concept-code (PoC) beschikbaar. Er zijn momenteel nog maar beperkt updates beschikbaar om deze kwetsbaarheid te verhelpen.

Mogelijke oplossingen

Momenteel zijn er alleen nog beperkt updates beschikbaar om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Daarnaast is er tevens een patch gepubliceerd die de kwetsbaarheid verhelpt, zie:
https://github.com/openbsd/src/commit/779974d35b4859c07bc3cb8a12c74b43b0a7d1e0
Het is tevens mogelijk om te detecteren of een kwaadwillende deze kwetsbaarheid misbruikt. Dit kan geverifieerd worden door de logs te scannen op een soortgelijke melding als:
Aug 16 21:42:10 victim sshd[10680]: fatal: ssh_packet_get_string: incomplete message [preauth]

Debian

Debian heeft updates van openssh beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1474-1

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ULKYHCEJIPGOHRZMGZZ5XNTPWI6HCRAL/
Fedora 28:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6O3VLQNHGZKCQUBS5MKU5U6KB4Y576ZO/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.