ICMP-kwetsbaarheid verholpen in IBM AIX
(NCSC-2012-0117)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 27 februari 2012
Gerelateerde CVE's
Er bevindt zich een ICMP-kwetsbaarheid in IBM AIX die kwaadwillenden kunnen misbruiken om de server onbereikbaar te maken. IBM heeft fixes uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Versie

5.3.12.0 t/m 5.3.12.5 6.1.5.0 t/m 6.1.5.8 6.1.6.0 t/m 6.1.6.17 6.1.7.0 t/m 6.1.7.3 7.1.0.0 t/m 7.1.0.17 7.1.1.0 t/m 7.1.1.3

Gevolgen

Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om op afstand de TCP-stack van een AIX-server te laten crashen waarna deze server niet meer over TCP bereikbaar is.

Beschrijving

Er bevindt zich een fout in de afhandeling van een specifiek ICMP-pakket door IBM AIX wat kwaadwillenden in staat stelt om de TCP-stack op een AIX-server op afstand te laten crashen. Verdere details over de kwetsbaarheid ontbreken.

Mogelijke oplossingen

IBM heeft fixes uitgebracht om deze kwetsbaarheid te verhelpen. Zie voor meer informatie en een overzicht van de fixes het beveiligingsadvies van IBM:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/large_send_advisory.asc
De fixes verhelpen ook een kwetsbaarheid in TCP waarover wij al eerder schreven in NCSC-2012-0068.

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.