Kwetsbaarheden in Ghostscript verholpen
(NCSC-2018-0977)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 18 december 2018

Beschrijving

Er zijn updates uitgebracht om kwetsbaarheden in Ghostscript te verhelpen. Een kwaadwillende op afstand kan via een lokale gebruiker of een automatisch proces de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker, het omzeilen van beveiligingsmaatregelen, lekken van informatie of om een Denial-of-Service (DoS) uit te voeren. Er is proof-of-concept code beschikbaar.

Mogelijke oplossingen

Artiflex heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
https://www.ghostscript.com/doc/9.25/News.htm


Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. Hiermee wordt een kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-11545
aan dit beveiligingsadvies toegevoegd. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4336


OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2018-17961, CVE-2018-18073 en CVE-2018-18284
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00038.htmlOpenSUSE
15:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00037.html


Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3834


Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3803-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.