Kwetsbaarheden in IBM Tivoli Directory Server verholpen
(NCSC-2012-0214)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 17 april 2012
IBM heeft updates uitgebracht om diverse kwetsbaarheden in IBM Tivoli Directory Server te verhelpen.

Gevolgen

Een aanvaller kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een Denial-of-Service of een Cross-Site Scripting (XSS) aanval. Verder bestaat de kans dat er gevoelige informatie buitgemaakt wordt.

Beschrijving

CVE-2012-0726
Standaard TLS instellingen op de IBM Tivoli Directory Server staan NULL-MD5 en NULL-SHA toe. Wordt er op de client vervolgens geen sterkere encryptie afgedwongen dan kan dit resulteren in een onversleutelde verbinding tussen client en server.

CVE-2012-0740
Het incorrect verwerken van gegevensinvoer in de Web Admin Tool kan worden misbruikt voor een cross-site scripting aanval. Een gebruiker die verbinding maakt met de Tivoli server krijgt een een script aangeboden. Dit script wordt uitgevoerd in zijn browser. Een aanvaller kan dit mogelijk misbruiken om cookie-based login gegevens te bemachtigen.

CVE-2012-0743
Als een LDAP client speciaal bewerkte "paged" zoekopdrachten aan de IBM Tivoli Directory Server stuurt, kan dit resulteren in een Denial-of-Service.

Mogelijke oplossingen

IBM

IBM heeft fixes uitgebracht voor Tivoli Directory Server 6.1, 6.2 en 6.3. Meer informatie kunt u vinden op de onderstaande pagina's:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21591272

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21591257

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21591267
Hyperlinks
http://www.auscert.org.au/render.html?it=15728

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.