Beschrijving

In de Critical Patch Update Advisory van juli 2018 heeft Oracle meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE. Vanwege de beperkte beschikbare informatie beschrijven wij enkel het CVE-ID en de CVSS3 score. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Critical Patch Update Advisory van Oracle.
CVE-IDCVSS
CVE-2018-29389.0
CVE-2018-29648.3
CVE-2018-29418.3
CVE-2018-29428.3
CVE-2018-29725.9
CVE-2018-29735.9
CVE-2018-29404.3
CVE-2018-29523.7

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor meer informatie:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July/022974.html

https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July/022972.html

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 28

-OpenJDK 10:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/KMN6NIKVPLZVGRSXBWIHTX2VKOMNMPBC/
Fedora 28

-OpenJDK 1.8:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/SQOPSPGKVQCFIE2XTLU2LMNWETD7N4HS/
Fedora 27

-java-openjdk:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-877fdbb3f0

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2940, CVE-2018-2952, CVE-2018-2972 en CVE-2018-2973
te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-08/msg00022.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2242.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6:

-
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2241
Red Hat Enterprise Linux 7:

-
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2242

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.