Beschrijving

In de Critical Patch Update Advisory van juli 2018 heeft Oracle meerdere kwetsbaarheden verholpen in Oracle Java SE. Vanwege de beperkte beschikbare informatie beschrijven wij enkel het CVE-ID en de CVSS3 score. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Critical Patch Update Advisory van Oracle.
CVE-IDCVSS
CVE-2018-29389.0
CVE-2018-29648.3
CVE-2018-29418.3
CVE-2018-29428.3
CVE-2018-29725.9
CVE-2018-29735.9
CVE-2018-29404.3
CVE-2018-29523.7

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor meer informatie:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2018-4258247.html


CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July/022974.html

https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July/022972.html


Debian

Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4268


Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 28

-OpenJDK 10:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/KMN6NIKVPLZVGRSXBWIHTX2VKOMNMPBC/Fedora
28

-OpenJDK 1.8:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/SQOPSPGKVQCFIE2XTLU2LMNWETD7N4HS/Fedora
27

-java-openjdk:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2018-877fdbb3f0


McAfee

McAfee heeft updates beschikbaar gesteld van ePolicy Orchestrator om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2942 en CVE-2018-2952
te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10247


OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2938, CVE-2018-2940, CVE-2018-2952 en CVE-2018-2973
te verhelpen in OpenSUSE 42.3 en de kwetsbaarheden met de kenmerk CVE-2018-2940, CVE-2018-2952, CVE-2018-2972 en CVE-2018-2973
te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 42.3

-OpenJDK 1.7.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-01/msg00012.htmlOpenSUSE
Leap 15

-OpenJDK 10.0.2
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-08/msg00022.html


Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2242.html


Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6:

-
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2241Red
Hat Enterprise Linux 7:

-
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2242


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20182839-1/


Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2952
te verhelpen en heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2952 en CVE-2018-2972
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Ubuntu 14.04 LTS en OpenJDK-7:
https://usn.ubuntu.com/3735-1/Ubuntu
16.04 LTS en OpenJDK-8:
https://usn.ubuntu.com/3734-1/Ubuntu
18.04 LTS en OpenJDK-10:
https://usn.ubuntu.com/3747-1/
Regressie update:
https://usn.ubuntu.com/3747-2/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.