Beschrijving

Oracle heeft met de Critical Patch Update (CPU) van april 2018 diverse kwetsbaarheden verholpen in verschillende producten die gebruik maken van Oracle Java SE en OpenJDK. De hoogste CVSSv3 score in de lijst is 8.3 en heeft geen effect op servers die alleen vertrouwde code uitvoeren. U kunt een overzicht van alle kwetsbaarheden vinden op de website van Oracle.

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden vanaf de website van Oracle. Zie voor meer informatie:
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuapr2018-3678067.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-May/022868.html

Debian

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Debian 8.0, OpenJDK 7:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4225
Debian 9.0, OpenJDK 8:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4185

F5

F5 heeft vastgesteld dat BIG-IP producten met de versies 11.2.1

- 11.6.3, 12.1.0

-12.1.3 en 13.0.0

-13.1.0 kwetsbaar zijn voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-2783. Er zijn op dit moment geen oplossingen beschikbaar. Als mitigerende maatregel adviseert F5 om toegang te beperken tot veilige netwerken en vertrouwde gebruikers. Meer informatie over dit advies vindt u op:
https://support.f5.com/csp/article/K15217245

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/5SMITJB6PL3LRKSMETMTK43MC5VJSBNG/

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM Java SDK voor AIX, DB2, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, Security Access Manager (Tivoli), Spectrum Protect (Client), Tivoli Enterprise Monitoring, WebSphere Application en ServerWebsphere MQ. Zie voor meer informatie:
IBM Java SDK voor AIX: (CVE-2018-2783, CVE-2018-2790, CVE-2018-2794, CVE-2018-2795, CVE-2018-2796, CVE-2018-2797, CVE-2018-2798, CVE-2018-2799, CVE-2018-2800)
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-affect-aix-3/
DB2:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10713455
IBM Rational ClearCase, IBM Rational ClearQuest:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10716909

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10717009
IBM Security Access Manager:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10719063
IBM Spectrum Protect:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10729116
IBM Spectrum Protect Client:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10717275
IBM Tivoli Monitoring:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-affect-ibm-tivoli-monitoring-5/
IBM WebSphere Application Server:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22016282

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22015348
IBM Websphere MQ:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runtime-affect-ibm-mq-3/

McAfee

McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10234

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 voor OpenJDK 1.7.0 en 1.8.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: 1.7.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00096.html
1.8.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00099.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en Satellite. Voor Satellite zijn alleen de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-2783, CVE-2018-2790, CVE-2018-2794, CVE-2018-2795, CVE-2018-2796, CVE-2018-2797, CVE-2018-2798, CVE-2018-2799 en CVE-2018-2800
verholpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat 6, Oracle Java 1.6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1203
Red Hat 6, Oracle Java 1.7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1206
Red Hat 6, Oracle Java 1.8:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1202
Red Hat 6, OpenJDK 1.7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1270
Red Hat 6, OpenJDK 1.8:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1188
Red Hat 7, Oracle Java 1.6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1205
Red Hat 7, Oracle Java 1.7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1201
Red Hat 7, Oracle Java 1.8:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1204
Red Hat 7, OpenJDK 1.7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1278
java-1.7.1-ibm voor Red Hat Satellite
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1974
java-1.8.0-ibm voor Red Hat Satellite
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1975

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden voor OpenJDK 1.7 en OpenJDK 1.8 te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, OpenJDK 1.7:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20181692-1/
SUSE Linux Enterprise Server 12-SP3, OpenJDK 1.8:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20181690-1/

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor Ubuntu 18.04 zijn de kwetsbaarheden met CVE-ID kenmerken CVE-2018-2825 en CVE-2018-2826. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina: 14.04 LTS:
https://usn.ubuntu.com/3691-1/
16.04 LTS en 17.10:
https://usn.ubuntu.com/3644-1/
18.04 LTS
https://usn.ubuntu.com/3747-2/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.