Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2016-3508
te verhelpen voor F5 BIG-IP. Zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Gevolgen

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk op afstand misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of om willekeurige code uit te voeren met de rechten van de ingelogde gebruiker.

Beschrijving

Oracle heeft via de Critical Patch Update (CPU) van juli 2016 diverse kwetsbaarheden in Java SE en JRockit verholpen. Details over de kwetsbaarheden zijn niet bekend. Onderstaande tabel beschrijft de kwetsbaarheden die zijn verholpen op basis van het CVE-ID, de CVSS-score, of client- of server-implementaties kwetsbaar zijn (C/S) en de versies van Java SE en JRockit waarin de kwetsbaarheden aanwezig zijn.
CVE-IDCVSSC/S6u1157u1018u92JRockit
CVE-2016-34584.3Cxxx
CVE-2016-34852.9C/Sxxxx
CVE-2016-34985.3Cxx
CVE-2016-35005.3C/Sxxxx
CVE-2016-35037.7Cxxx
CVE-2016-35085.3C/Sxxxx
CVE-2016-35117.7Cxx
CVE-2016-35504.3Cxxx
CVE-2016-35528.1Cx
CVE-2016-35879.6Cx
CVE-2016-35989.6Cx
CVE-2016-36069.6Cxx
CVE-2016-36109.6Cx

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates voor Java SE en JRockit uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie voor meer informatie:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om meerdere kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie: java-1.8.0-openjdk, CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021992.html
java-1.8.0-openjdk, CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021991.html
java-1.7.0-openjdk, CentOS 5:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021998.html
java-1.7.0-openjdk, CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021996.html
java-1.7.0-openjdk, CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-July/021997.html
java-1.6.0-openjdk CentOS 5:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August/022054.html
java-1.6.0-openjdk CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August/022055.html
java-1.6.0-openjdk CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-August/022056.html

Debian

Debian heeft updates van openjdk-7 beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met CVE-ID: CVE-2016-3458, CVE-2016-3500, CVE-2016-3508, CVE-2016-3550 en CVE-2016-3606
voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://lists.debian.org/debian-security-announce/2016/msg00219.html

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2016-3508
te verhelpen. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://support.f5.com/csp/article/K05016441

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23 en 24. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 23:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-c60d35c46c
Fedora 24:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2016-588e386aaa

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-3485
te verhelpen in IBM Websphere MQ. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22001630
IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2016-3485
te verhelpen in IBM Websphere. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21988339
IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2016-3598, CVE-2016-3511 en CVE-2016-3485
verhelpen voor AIX. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-affect-aix-cve-2016-3598-cve-2016-3511-cve-2016-3485/
IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID's CVE-2016-3598 en CVE-2016-3485
te verhelpen in IBM Domino. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-the-ibm-sdk-java-technology-edition-affect-ibm-domino-2/
IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM Notes. Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-the-ibm-sdk-java-technology-edition-affect-ibm-notes/

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21989049
IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2016-3485
te verhelpen in IBM SPSS Statistics. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21995799
IBM Integration Bus, CVE-2016-3485:

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21994213

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE 13.2

-OpenJDK 1.7.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00058.html
OpenSUSE 13.2

-OpenJDK 1.8.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00028.html
OpenSuse Leap 42.1

-OpenJDK 1.7.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00060.html
OpenSuse Leap 42.1

-OpenJDK 1.8.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2016-08/msg00059.html

Oracle

Oracle heeft patches uitgebracht voor OpenJDK voor Oracle Linux. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2016-1776.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 5, 6 en 7 waarin meerdere kwetsbaarheden worden verholpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op: java-1.7.0-openjdk, RHEL 5, 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1504.html
java-1.8.0-openjdk, RHEL 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1458.html
java-1.8.0-oracle, RHEL 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1475.html
java-1.7.0-oracle, RHEL 5, 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1476.html
java-1.6.0-openjdk, RHEL 5, 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1776.html
java-1.6.0-sun, RHEL 5, 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-1477.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om meerdere kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie: java-1_6_0-ibm, SLES 11:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09/msg00018.html
java-1_7_1-ibm, SLES 11:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09/msg00005.html
java-1_7_1-ibm, SLES 12:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-09/msg00017.html
java-1_8_0-ibm, SLES 12:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-11/msg00012.html
java-1_7_0-openjdk, SLES 12:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08/msg00011.html
java-1_8_0-openjdk, SLES 12:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-08/msg00024.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates van OpenJDK 6, 7 en 8 beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS en 16.04 LTS om meerdere kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina: 12.04 LTS, OpenJDK 6:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3077-1/
14.04 LTS, OpenJDK 7:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3062-1/
16.04 LTS, OpenJDK 8:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-3043-1/
Hyperlinks
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.