Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)
(NCSC-2018-0009)

high Kans high Schade

Beschrijving

Er zijn kwetsbaarheden in diverse processoren ontdekt die het voor een kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2017-5753, CVE-2017-5715 en zijn ook bekend onder de naam Spectre. De kwetsbaarheden bestaan door logische fouten in het ontwerp van de processoren met 'speculative execution'. De kwetsbaarheden zijn in veel moderne processors mogelijk aanwezig. De kwetsbaarheden zijn door de onderzoekers aangetroffen in Intel-, AMD

-en ARM-processoren. De kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op geheugentoegang. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal code uit te voeren vormt het grootste risico. De onderzoekers hebben reeds aangetoond dat de kwetsbaarheid via JavaScript misbruikt kan worden om geheugen van een browser uit te lezen. Op virtualisatie-platformen, bijvoorbeeld Xen, kunnen de kwetsbaarheden mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen. Het is bekend dat er Proof-of-Concept-code bestaat voor deze kwetsbaarheden. Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
https://spectreattack.com/

Mogelijke oplossingen

De KAISER-patch biedt GEEN oplossing voor de Spectre-kwetsbaarheden. Voor het verhelpen van de kwesbaarheden kan het nodig zijn niet alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsaviezen van de verschillende producenten.

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. Voor Windows Server besturingssystemen moet de mitigerende maatregel, die met deze update beschikbaar komt, ingeschakeld worden met een registry entry. Voor Windows client besturingssystemen is het niet nodig om de mitigerende maatregel te configureren door middel van een registry instelling. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze instelling kunt u controleren met een powershell module en -commando. We adviseren u aan om deze updates te installeren. Houd hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180002

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Op Red at 7 is alleen de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-5715
verholpen, op Red Hat 6 zijn alle kwetsbaarhe4den verholpen. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0008
Red Hat 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0014

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.