Kwetsbaarheden in processoren ontdekt (Spectre)
(NCSC-2018-0009)

high Kans high Schade

Beschrijving

Er zijn twee kwetsbaarheden in diverse processoren ontdekt die het voor een kwaadwillende mogelijk maken om gevoelige gegevens te bemachtigen van een lokaal systeem of een virtual host. De kwetsbaarheden hebben de kenmerken CVE-2017-5753 en CVE-2017-5715. Ze zijn ook bekend onder de naam Spectre. De kwetsbaarheden bestaan door logische fouten in het ontwerp van de processoren met 'speculative execution'. De kwetsbaarheden zijn in veel moderne processors mogelijk aanwezig. De kwetsbaarheden zijn door de onderzoekers aangetroffen in Intel-, AMD

-en ARM-processoren. De kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het omzeilen van verschillende beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op geheugentoegang. Een kwaadwillende met de mogelijkheid om lokaal code uit te voeren vormt het grootste risico. De onderzoekers hebben reeds aangetoond dat de kwetsbaarheid via JavaScript misbruikt kan worden om geheugen uit te lezen. Op virtualisatie-platformen, bijvoorbeeld Xen, kunnen de kwetsbaarheden mogelijk worden misbruikt voor het verkrijgen van informatie uit het geheugen van het hostsysteem vanuit een guestsysteem. Waaronder ook informatie van andere guestsystemen. Er is publieke Proof-of-Concept-code beschikbaar. Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:
https://spectreattack.com/

Mogelijke oplossingen

De KPTI-patch (voorheen KAISER) biedt géén oplossing voor de Spectre-kwetsbaarheden. Voor het verhelpen van de kwetsbaarheden kan het nodig zijn niet alleen de software te updaten, maar ook een microcode update voor de processor door te voeren. Raadpleeg hiervoor de beveiligingsadviezen van de verschillende producenten.

Apple

Apple heeft mitigerende maatregelen opgenomen in iOS 11.2 en macOS 10.13.2. Zie voor meer informatie:
https://support.apple.com/en-hk/HT208394

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook toepasbaar voor CentOS:
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/speculativeexecution
Voor individuele beveiligingsadviezen voor CentOS zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-January/date.html

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. Voor Windows Server besturingssystemen moet de mitigerende maatregel, die met deze update beschikbaar komt, ingeschakeld worden met een registry entry. Voor Windows client besturingssystemen is dat niet nodig. Deze wordt geconfigureerd door de update. Deze instelling kunt u controleren met een powershell-module en -commando. We adviseren u om deze updates te installeren. Houd hierbij rekening met een mogelijke performance impact. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV180002
De overige kwetsbaarheden die verholpen worden in deze update worden beschreven in het beveiligingsadvies met kenmerk NCSC-2018-0016. Het is bekend dat anti-virus software problemen kan veroorzaken bij deze update. Zie voor meer informatie hierover:
https://support.microsoft.com/en-us/help/4072699/important-information-regarding-the-windows-security-updates-released

Mozilla

Mozilla heeft Firefox 57.0.4 uitgebracht waarin mitigeerde maatregelen zijn opgenomen om misbruik van de kwetsbaarheden tegen te gaan. U kunt deze nieuwe versie van Firefox installeren via de 'Check for Updates' functie van Firefox of door deze te downloaden vanaf de volgende lokatie:
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
Zie voor meer informatie:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-01/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer een overzicht van alle relevante beveiligingsadviezen zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-01/date.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Het overzicht van Red Hat is ook toepasbaar voor Oracle Linux:
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/speculativeexecution
Voor individuele beveiligingsadviezen voor Oracle Linux zie:
https://oss.oracle.com/pipermail/el-errata/2018-January/date.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor een overzicht van alle Red Hat beveiligingsadviezen rondom Spectre en Meltdown zie:
https://access.redhat.com/security/vulnerabilities/speculativeexecution

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor een overzicht van de relevante beveiligingsadviezen zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-January/date.html

VMware

VMware heeft updates uitgebracht voor VMware ESXi, Workstation and Fusion. Zie voor meer informatie:
https://www.vmware.com/us/security/advisories/VMSA-2018-0002.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.