Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Flash Player
(NCSC-2018-0351)

medium Kans high Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 12 april 2018

Beschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker of voor het verkrijgen van gevoelige informatie.

Mogelijke oplossingen

Adobe

Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Flash Player. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-08.html

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in linux-flashplayer. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/5c6f7482-3ced-11e8-b157-6451062f0f7a.html

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/abf77563-8612-e811-a966-000d3a33a34d

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:1119

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.