Kwetsbaarheden verholpen in ClearPass Policy Manager
(NCSC-2019-0068)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 18 januari 2019

Beschrijving

Aruba heeft een update vrijgegeven voor ClearPass Policy Manager om enkele kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7063
stelt een kwaadwillende in staat een beveiligingsmaatregel te omzeilen. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk om lees

-en schrijfacties uit te voeren via de XML-API voor uitgeschakelde accounts. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7065
stelt een kwaadwillende in staat om SQL injection-aanvallen uit te voeren. De kwaadwillende dient hiervoor geauthenticeerd te zijn om een aanval uit te voeren waarbij hoge privileges benodigd te zijn. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7066
stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren op verbonden endpoints. De kwaadwillende dient geautoriseerd te zijn met een account dat hoge privileges heeft. De kwetsbaarheid wordt veroorzaakt door een fout in de API. Misbruik van de kwetsbaarheid is alleen mogelijk wanneer credentials van endpoints zijn verwerkt in de CLI-instellingen in ClearPass configuratie.De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7067
stelt een kwaadwillende op afstand in staat het cluster te compromitteren door het versturen van een malafine API-call. Een voorwaarde voor misbruik van de kwetsbaarheid is dat de kwaadwillende toegang heeft tot de administratieve webinterface.De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-7079
stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare systeem. De kwaadwillende kan willekeurige administratieve taken uitvoeren zonder dat de persoon daarvoor geauthoriseerd is.

Mogelijke oplossingen

Er zijn patches beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2018-007.txt

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.