Kwetsbaarheden verholpen in de libuser bibliotheek
(NCSC-2015-0631)

high Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 28 juli 2015
Gerelateerde CVE's
Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in de libuser bibliotheek.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan een Denial-of-Service veroorzaken of mogelijk beheerdersrechten verkrijgen.

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in de libuser bibliotheek die misbruikt kunnen worden voor het het aanpassen van het bestand /etc/passwd. Een kwaadwillende kan hierdoor het bestand /etc/passwd corrumperen dat tot een Denial-of-Service kan leiden of hij kan mogelijk beheerdersrechten verkrijgen. Er is exploit-code publiek beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheid uit te buiten.

Mogelijke oplossingen

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1483.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.