Kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel
(NCSC-2017-0293)

medium Kans high Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 4 april 2017
Gerelateerde CVE's
Er zijn kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel.

Update

De ontwikkelaars van Fedora hebben updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25 voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-7184. Zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

Gevolgen

Door de kwetsbaarheden te misbruiken kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service (systeemcrash) veroorzaken of willekeurige code uitvoeren binnen de kernel.

Beschrijving

-CVE-2017-7184
Door out-of-bounds geheugtoegang binnen de xfrm-packet-manipulatie-functionaliteit kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken of willekeurige code uitvoeren binnen de kernel.

-CVE-2017-2636
Suse updates verhelpen daarnaast een double-free-kwetsbaarheid in de Linux kernel. Hierdoor kan een lokale kwaadwillende mogelijk een Denial-of-Service (system crash) veroorzaken of administratieve rechten verkrijgen.

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24 en 25 voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-7184. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/7W237I7BLLPLDDWDCFUGG5TSBILGTWVZ/
Fedora 25:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/AU4CV5FMQRVNV3JBFISFC6TOX2YMQVFH/

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux 12-Sp2
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-03/msg00047.html
SUSE Linux 12-Sp1
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-03/msg00048.html
SUSE linux server 12:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-03/msg00049.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.10, 16.04 LTS en 16.10. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Ubuntu 12.04 LTS:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3248-1/
Ubuntu 14.04 LTS:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3250-1/
Ubuntu 16.04 LTS:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3249-1/
Ubuntu 16.10:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3251-1/
Ubuntu 12.04 LTS (HWE):
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3250-2/
Ubuntu 14.04 LTS (HWE):
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3249-2/
Ubuntu 16.04 LTS (HWE):
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3251-2/
Hyperlinks
https://www.zerodayinitiative.com/blog/2017/3/15/the-results-pwn2own-2017-day-one

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.