Kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Thunderbird
(NCSC-2018-0802)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Firefox en Firefox ESR. De kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende onder andere worden misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code met rechten van de ingelogde gebruiker of voor het laten crashen van de browser.

Mogelijke oplossingen

Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheden zijn verholpen in Firefox 62 en Firefox ESR 60.2. Meer informatie is te vinden op de website van Firefox:
Firefox 62:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-20/
Firefox ESR 60.2:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-21/
Thunderbird 60.2.1:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-25/#CVE-2018-12377

Debian

Debian heeft updates van Firefox ESR en Thunderbird beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Firefox ESR, Debian 9:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4287
Thunderbird, Debian 9:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4327

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/c96d416a-eae7-4d5d-bc84-40deca9329fb.html
CVE-2018-12385:

http://www.vuxml.org/freebsd/3284d948-140c-4a3e-aa76-3b440e2006a8.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-09/msg00020.html
Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12383 en CVE-2018-12385
te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2835.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
RHEL 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2693

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2834
RHEL 7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2692

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2835

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3761-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.