Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird
(NCSC-2018-1098)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Mozilla heeft nieuwe versies uitgebracht van Firefox, Firefox ESR en Thunderbird om kwetsbaarheden te verhelpen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om een beveiligingsmaatregel te omzeilen, om toegang tot systeeminformatie te verkrijgen en om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren. Mogelijk leidt de kwetsbaarheid tot het uitvoeren van willekeurige code. Voor Firefox ESR zijn alleen de kwetsbaarheden verholpen met kenmerk CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498.

Mogelijke oplossingen

Mozilla heeft nieuwe versies beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:
Firefox:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-29/Firefox
ESR:
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-30/Thunderbird:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2018-31/


CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld met de kenmerken CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498
voor Thunderbird. Daarnaast heeft CentOS updates beschikbaar gesteld voor Firefox ESR om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 6:
http://centos-announce.2309468.n4.nabble.com/CentOS-announce-CESA-2018-3831-Critical-CentOS-6-firefox-Security-Update-tp4645378.htmlCentOS
7:
http://centos-announce.2309468.n4.nabble.com/CentOS-announce-CESA-2018-3833-Critical-CentOS-7-firefox-Security-Update-tp4645379.html


Debian

Debian heeft updates van Firefox ESR beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4354


FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox ESR. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/d10b49b2-8d02-49e8-afde-0844626317af.html


OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12405, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-12/msg00060.html


Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld van Firefox ESR voor Oracle Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Oracle Linux 6:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3831.htmlOracle
Linux 7:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3833.html


Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld van Firefox ESR voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
RHEL 6:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3831RHEL
7:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3833


Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-12406, CVE-2018-12407, CVE-2018-17466, CVE-2018-18492, CVE-2018-18493, CVE-2018-18494 en CVE-2018-18498
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3844-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.