Kwetsbaarheden verholpen in FreeBSD NFS Server
(NCSC-2019-0005)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 2 januari 2019

Versie

<11.2

Beschrijving

Kwetsbaarheden in de FreeBSD NFS Server kunnen door een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot het netwerk worden misbruikt om een Denial-of-Service te veroorzaken of om code op afstand uit te voeren.

Mogelijke oplossingen

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in nfs. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:13.nfs.asc

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.