Kwetsbaarheden verholpen in GnuPG
(NCSC-2018-0536)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Door kwetsbaarheden in GnuPG kunnen kwaadwillenden een ondertekend en versleuteld e-mailbericht manipuleren door een malafide bestandsnaam te gebruiken voor het inputbestand. Hierdoor ontstaat een invoer-validatiefout bij het weergeven van de bestandsnaam. Deze kwetsbaarheden kunnen gebruikt worden om PGP-berichten te spoofen met neppe status-berichten. Zo kan de handtekening van een niet-PGP-gevalideerde mail overkomen als PGP-gevalideerd. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020
is niet van invloed bij gebruik van de GPGME library.

Mogelijke oplossingen

GnuPG heeft updates (2.2.8) beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de laatste versie van GnuPG via onderstaande website downloaden:
https://gnupg.org/download/index.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-July/022966.html

Debian

Debian heeft updates van libgnupg20 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4231

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 27 en 28. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 27:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/QC7Y72LI3TU6QVG6T2YZRHTXTP4TGTA2/
Fedora 28:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/TM65JCD6SYPGZS3OXVWSM5K44DMQJKSE/

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2 en Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-06/msg00104.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2180.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-12020
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6:

-
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2180
Red Hat Enterprise Linux 7:

-
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2181

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 11. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-12020/

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3675-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.