Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in de Google Chrome browser.

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en 42.3. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker, gevoelige informatie in te zien of URL's te spoofen.

Beschrijving

==================================================================== | CVE-ID | Kwetsbaarheid | |------------------------------------------------------------------| | CVE-2017-15407 |
Out of bounds schrijven in QUIC | | CVE-2017-15408 |
Heap buffer overflow in PDFium | | CVE-2017-15409 |
Out of bounds schrijven in Skia | | CVE-2017-15410 |
Use after free in PDFium | | CVE-2017-15411 |
Use after free in PDFium | | CVE-2017-15412 |
Use after free in libXML | | CVE-2017-15413 |
Type confusion in WebAssembly | | CVE-2017-15415 |
Toegang gegevens in IPC call | | CVE-2017-15416 |
Out of bounds lezen in Blink | | CVE-2017-15417 |
Cross origin toegang tot gegevens | | CVE-2017-15418 |
Gebruik ongeïnitialiseerde waarde in Skia | | CVE-2017-15419 |
Cross origin lek van redirect URL in Blink | | CVE-2017-15420 |
URL spoofing in Omnibox | | CVE-2017-15422 |
Integer overflow in ICU | | CVE-2017-15423 |
Probleem met SPAKE implementatie in BoringSSL | | CVE-2017-15424 |
URL Spoof in Omnibox | | CVE-2017-15425 |
URL Spoof in Omnibox | | CVE-2017-15426 |
URL Spoof in Omnibox | | CVE-2017-15427 |
Onvolledige blokkade JavaScript in Omnibox | ====================================================================

Mogelijke oplossingen

Google heeft versie 63.0.3239.84 van Chrome uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de volgende pagina voor meer informatie:
https://chromereleases.googleblog.com/2017/12/stable-channel-update-for-desktop.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-12/msg00021.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:3401

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.