Beschrijving

Google heeft 42 kwetsbaarheden verholpen in de Stable Channel Update van Chrome voor desktop. Wanneer het merendeel van de Google Chrome-gebruikers de update heeft uitgevoerd, zal Google meer informatie verstrekken. Wel deelt Google mede dat er kwetsbaarheden zijn die een kwaadwillende mogelijk in staat stellen om malafide code uit te voeren, URL's te spoofen en ongeauthoriseerd bevoegdheden in te stellen voor browser-extensies. Een noemenswaardige wijziging in de nieuwe versie (68.0.3440.75) van Google Chrome is een 'Niet beveiligd'-melding in de adresbalk wanneer een website over HTTP wordt bezocht.

Mogelijke oplossingen

Google heeft een nieuwe versie van Chrome beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://chromereleases.googleblog.com/2018/07/stable-channel-update-for-desktop.html

Debian

Debian heeft updates van Chromium beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4256

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28. Het betreft updates voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-4117, CVE-2018-6044, CVE-2018-6149, CVE-2018-6150, CVE-2018-6151, CVE-2018-6152, CVE-2018-6153, CVE-2018-6154, CVE-2018-6155, CVE-2018-6156, CVE-2018-6157, CVE-2018-6158, CVE-2018-6159, CVE-2018-6161, CVE-2018-6162, CVE-2018-6163. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/2CK7EHIXYH56UVZBZGLVJFDG4NGVV4I5/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in chromium. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://www.vuxml.org/freebsd/b9c525d9-9198-11e8-beba-080027ef1a23.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00051.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2282

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-07/msg00052.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.