Kwetsbaarheden verholpen in IBM producten
(NCSC-2018-0840)

medium Kans high Schade

Versie

AIX 5.3, 6.1, 7.1, 7.2 Tivoli Monitoring: 6.2.3, 6.2.3.1, 6.2.3.2, 6.2.3.3, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.3.0.1, 6.3.0.2, 6.3.0.3, 6.3.0.4, 6.3.0.5, 6.3.0.6, 6.3.0.7 VIOS 2.2.x

Beschrijving

Er zijn een kwetsbaarheden verholpen in IBM AIX en Tivoli Monitoring. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden misbruiken voor een Denial-of-Service (CVE-2018-1517, CVE-2018-2973, CVE-2018-2952), om toegang te verkrijgen tot systeeminformatie (CVE-2018-1656, CVE-2018-2973, CVE-2018-2940), om verhoogde toegangsrechten te verkrijgen (CVE-2018-12539) of om het systeem over te nemen (CVE-2018-2964).

Mogelijke oplossingen

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. IBM AIX:
Voor meer informatie over de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-1517, CVE-2018-1656, CVE-2018-2940, CVE-2018-2952, CVE-2018-2964, CVE-2018-2973
of CVE-2018-12539, zie:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10730909
Voor meer informatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-0732, zie:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10731039
IBM Tivoli Monitoring:
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10738853

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.