Kwetsbaarheden verholpen in ISC BIND
(NCSC-2017-0595)

medium Kans high Schade
Er bevinden zich kwetsbaarheden in ISC BIND. Er zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Update

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIG-IP. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen of aanpassen van gevoelige informatie.

Beschrijving

-CVE-2017-3142
Een kwaadwillende met kennis van een geldige TSIG sleutel kan mogelijk de TSIG authenticatie omzeilen van AXFR requests.

-CVE-2017-3143
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in ISC BIND. Een kwaadwillende die kennis heeft van een geldige TSIG sleutel kan mogelijk BIND een ongeautoriseerde dynamische update laten accepteren. Een kwetsbare server is hierdoor vatbaar voor manipulatie van een zone.

Mogelijke oplossingen

ICS heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

-CVE-2017-3143

https://kb.isc.org/article/AA-01503

-CVE-2017-3142

https://kb.isc.org/article/AA-01504

Debian

Debian heeft updates van bind9 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-3904

F5

F5 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:
https://support.f5.com/csp/article/K02230327

https://support.f5.com/csp/article/K59448931

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 24, 25 en 26. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Fedora 24, bind:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/7SYFPTDRHYQBGU2QNHRNRBCGUBIS6Q63/
Fedora 25, bind:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/KI6QSSKP6UUIF5GVHX4Z2DE4JYTG4UTD/
Fedora 25, bind99:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/thread/HJ5YCAANIK5FCQVWIAH2REE2XMENRGO3/

HP

HP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in HP-UX. Voor meer informatie zie:
https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-hpesbux03772en_us

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM AIX. Voor meer informatie zie:
http://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/bind_advisory16.asc

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-07/msg00007.html

Oracle

Oracle heeft patches uitgebracht voor Oracle Enterprise Linux 7. Meer informatie vindt u in het beveiligingsadvies van Oracle:
https://linux.oracle.com/errata/ELBA-2017-2325.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
RHEL 6:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1679.html
RHEL 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-1680.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-June/002997.html

http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-June/002998.html

http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-June/002999.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.04 om de regressieproblemen van de USN-3346-1 updates te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3346-2/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.