Kwetsbaarheden verholpen in libuser
(NCSC-2015-0623)

high Kans medium Schade
Publicatiedatum: 26 mei 2016
Gerelateerde CVE's
De ontwikkelaars van de libuser library hebben updates uitgebracht om twee kwetsbaarheden in libuser te verhelpen. libuser is een programmabibliotheek voor gestandaardiseerde bewerking en beheer van gebruikers en groepen binnen linux.

Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor de BIG-IP producten om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-3246
te verhelpen.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of zich mogelijk root rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

Beschrijving

-CVE-2015-3245
Doordat de chfn() functie in het userhelper commando niet correct omgaat met vreemde tekens, kan een lokale kwaadwillende een Denial-of-Service veroorzaken door controlcharacters als newlines in /etc/passwd te injecteren.

-CVE-2015-3246
In tegenstelling tot andere tools, schrijft de libuser library rechtstreeks in /etc/passwd in plaats van een (tijdelijke) kopie. Hierdoor kan een lokale kwaadwillende met daarvoor gemanipuleerde tools ongeautoriseerde wijzigingen aanbrengen in /etc/passwd. Dit kan resulteren in een Denial-of-Service, of mogelijk root rechten voor de kwaadwillende.

Mogelijke oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
http://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2015-July/021257.html

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP om de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-3246
te verhelpen. Hierdoor is de kwetsbaarheid met CVE-ID CVE-2015-3245
niet of minder makkelijk te misbruiken. Meer informatie over de kwetsbare versies vind u op:
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/05/sol05770600.html?ref=rss

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 21 en 22. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op: 21:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-August/163044.html
22:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2015-July/162947.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE 13.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2015-08/msg00000.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
RHEL 6:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1482.html
RHEL 7:
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1483.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.