Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Linux-kernel. Debian heeft updates beschikbaar gesteld.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, zich administratieve rechten verschaffen op het kwetsbare systeem of zich toegang verschaffen tot systeemgegevens.

Beschrijving

Hieronder vindt u een overzicht van de CVE-ID's met de bijbehorende impact.
CVE-IDImpact
CVE-2017-8824Denial-of-Service, verhoogde
gebruikersrechten
CVE-2017-16538Denial-of-Service
CVE-2017-16644Denial-of-Service
CVE-2017-16995Verhoogde gebruikersrechten
CVE-2017-17448Denial-of-Service
CVE-2017-17449Toegang tot gevoelige gegevens,
CVE-2017-17450Manipulatie van gegevens
CVE-2017-17558Denial-of-Service,
verhoogde gebruikersrechten
CVE-2017-17712Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2017-17741Denial-of-Service
CVE-2017-17805Denial-of-Service
CVE-2017-17806Denial-of-Service,
Verhoogde gebruikersrechten
CVE-2017-17807Denial-of-Service, Toegang
tot gevoelige gegevens
CVE-2017-17862Denial-of-Service
CVE-2017-17863Verhoogde gebruikersrechten
CVE-2017-17864Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2017-1000407Denial-of-Service
CVE-2017-1000410Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates van kernel beschikbaar gesteld voor Debian 7.0 LTS (Wheezy), Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4073

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.