Kwetsbaarheden verholpen in Linux kernel
(NCSC-2017-1047)

medium Kans medium Schade
Er zijn verschillende kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel.

Update

De ontwikkelaars van SUSE hebben updates beschikbaar gesteld voor SUSE Enterprise Linux 12-SP2 en 12-SP3 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-16939 en CVE-2017-1000405
te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken en/of verhoogde rechten te verschaffen op het kwetsbare systeem.

Beschrijving

KernelCVE-2014-0038local gain privileges
KernelCVE-2017-12193local denial of service
KernelCVE-2017-15102local gain privileges
KernelCVE-2017-16525local denial of service
KernelCVE-2017-16527local denial of service
KernelCVE-2017-16529local denial of service
KernelCVE-2017-16531local denial of service
KernelCVE-2017-16535local denial of service
KernelCVE-2017-16536local denial of service
KernelCVE-2017-16537local denial of service
KernelCVE-2017-16649local denial of service
KernelCVE-2017-16650local denial of service
KernelCVE-2017-16939local denial of service
KernelCVE-2017-1000405no dirty pages on read fault

Mogelijke oplossingen

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Enterprise Linux 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Enterprise Linux 12-SP1:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20173210-1/
SUSE Enterprise Linux 12-SP2:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20173226-1/
SUSE Enterprise Linux 12-SP3:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20173225-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.