Kwetsbaarheden verholpen in meerdere SAP producten
(NCSC-2019-0017)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in SAP Cloud Connector, SAP Landscape management, SAP BW/4HANA, SAP Business Objects, SAP gateway SAP work and inventory manager, SAP Business Objects, SAP SAP CRM en SAP Finance. Enkele kwetsbaarheden zijn te misbruiken voor een Cross-Site Scripting (XSS)-aanval of stellen een kwaadwillende in staat een beveiligingsbmaatregel te omzeilen of een Denial of Service (DOS) te veroorzaken.De kwetsbaarheid voor de SAP Cloud connector heeft een CVSS score van 9.3. De kwetsbaarheid voor SAP landscape management heeft een CVSS score van 9.1 en betreft een information disclosure. De kwetsbaarheid op de SAP Gateway voor de ABAP Application server betreft ook een information disclosure.

Mogelijke oplossingen

SAP heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de updates downloaden op de website van SAP. voor meer informatie, zie:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=509151985

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.