Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Browsers
(NCSC-2018-1021)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer en de Microsoft Scripting Engine. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker of om verhoogde rechten te verschaffen op het kwetsbare systeem. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide website te bezoeken of om een malafide bestand te openen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact. Microsoft Scripting Engine: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8588 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8541 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8542 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8543 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8551 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8552 |
4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2018-8555 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8556 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8557 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft Edge: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8564 |
4,30 | Spoofing | | CVE-2018-8545 |
4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2018-8567 |
5,40 | Verkrijgen van verhoogde rechten | |---------------|------|-------------------------------------| Internet Explorer: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8570 |
6,40 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Er is Proof-of-Concept-code verschenen om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-8552
te misbruiken.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.