Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
(NCSC-2018-0814)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden in .NET Framework, Azure, Microsoft Identiy Services en Microsoft Scripting Engine verholpen. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker, voor het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens, voor het omzeilen van een beveiligingsmaatregel of voor het veroorzaken van een Denial-of-Service.Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-8269
is er exploit-code publiek beschikbaar. Om deze exploit te gebruiken is er wel toegang nodig tot een geldig user-account op de SharePoint server. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact. .NET Framework: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8421 |
onb. | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Azure: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8479 |
onb. | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft Identity Services: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8269 |
onb. | Denial-of-Service | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft Scripting Engine: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8315 |
4,20 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2018-8367 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8354 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8391 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8452 |
4,30 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2018-8456 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8459 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8465 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8466 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8467 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.