Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server
(NCSC-2018-0909)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 9 oktober 2018

Beschrijving

In exchange bevindt zich een kwetsbaarheid in de volgorde waarin DLL bestanden geladen worden (CVE-2010-3190), daarnaast bevinden zich er twee cross-site-scripting (XSS) kwetsbaarheden in Outlook Web Acces.
CVE-IDImpact
CVE-2018-8265Uitvoeren van willekeurige script code
CVE-2018-8448Uitvoeren van willekeurige script code
CVE-2010-3190Uitvoeren van willekeurige code

Mogelijke oplossingen

Let op:
Naast deze patch moet ook de komende cumulative update geïnstalleerd worden om CVE-2010-3190
te verhelpen. Verder heeft Microsoft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.