Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
(NCSC-2018-0627)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Microsoft Office, Lync en Microsoft Sharepoint. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het uitvoeren van willekeurige code, het verkrijgen van verhoogde rechten of het verkrijgen van gevoelige data. Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende de gebruiker te verleiden om een malafide bestand te openen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact. Skype for Business, Microsoft Lync: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8238 |
* | Omzeilen van beveiligingsmaatregel | | CVE-2018-8311 |
* | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft Office: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8281 |
* | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2018-8310 |
* | Maniuleren van gegevens | | CVE-2018-8312 |
* | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft SharePoint: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-8323 |
* | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2018-8299 |
* | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2018-8300 |
* | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| * Microsoft heeft geen CVSS-score bekend gemaakt voor de betreffende kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen

Microsoft

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele workarounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.