Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
(NCSC-2018-1085)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office en Microsoft SharePoint. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren met de rechten van de gebruiker. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer bewegen een malafide Excel-, PowerPoint- of Outlook-bestand te openen. Tevens stellen de kwetsbaarheden een kwaadwillende in staat toegang tot gevoelige gegevens en verhoogde rechten te verkrijgen. Het verkrijgen van verhoogde rechten betreft een kwaadwillende die in staat is de rechten van het SharePoint application pool account te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidanc

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.