Beschrijving

Microsoft heeft meerdere kwetsbaarheden in de basiscomponenten van Microsoft Windows verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren, het verkrijgen van verhoogde rechten of voor verschaffen van gevoelige gegevens. De kwetsbaarheid met de hoogste CVSS-score is de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0547. Deze kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in het netwerk in staat om willekeurige code uit te voeren met LOCAL SERVICE-rechten. De kwaadwillende dient hiervoor malafide DHCP-verzoeken te versturen naar een kwetsbaar systeem. Informatie over de kwetsbaarheid in de JET Database Engine met kenmerk CVE-2019-0579
is vrijelijk beschikbaar op het internet. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact. Microsoft Windows: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0543 |
7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2019-0570 |
7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2019-0571 |
7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2019-0572 |
7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2019-0573 |
7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten | | CVE-2019-0574 |
7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft JET Database Engine: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0538 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0575 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0576 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0577 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0578 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0579 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0580 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0581 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0582 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0583 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0584 |
7,80 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Windows Subsystem for Linux: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0553 |
4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens | |---------------|------|-------------------------------------| Servicing Stack Updates: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | ADV990001 | onb. | Omzeilen van Beveilingsmaatregelen | |---------------|------|-------------------------------------| Windows Kernel: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0536 |
4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2019-0549 |
4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2019-0554 |
4,70 | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2019-0569 |
5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens | |---------------|------|-------------------------------------| Windows COM: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0552 |
7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten | |---------------|------|-------------------------------------| Windows DHCP Client: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0547 |
9,80 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft XML: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0555 |
7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten | |---------------|------|-------------------------------------| Windows Hyper-V: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0550 |
7,60 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0551 |
7,60 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0543, CVE-2019-0552, CVE-2019-0571, CVE-2019-0572, CVE-2019-0573 en CVE-2019-0574
zijn er Proof-of-Concept gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.