Kwetsbaarheden verholpen in NetIQ (voorheen Novell) eDirectory
(NCSC-2019-0003)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 2 januari 2019
Gerelateerde CVE's

Beschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verhopen in NetIQ eDirectory. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site-Scripting-aanval of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.

Mogelijke oplossingen

NetIQ heeft versie 9.1 SP2 beschikbaar gesteld waarin de kwetsbaarheden verholpen zijn. Meer informatie over deze update is te vinden op:
https://www.netiq.com/documentation/edirectory-91/edirectory912_releasenotes/data/edirectory912_releasenotes.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.