Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSH
(NCSC-2016-1126)

medium Kans high Schade
De ontwikkelaars van OpenSSH hebben updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen.

Update

Juniper heeft een nieuwe versie van het Junos Space Network Management Platform uitgebracht waarin de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011 en CVE-2016-10012
zijn verholpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een geauthenticeerde kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze kwetsbaarheden verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare systeem, of bestanden op het systeem overschrijven. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van private sleutels op het systeem.

Beschrijving

-CVE-2016-8858
Als gevolg van een kwetsbaarheid in de afhandeling van SSH_MSG_KEXINIT informatie kan de ssh service per verbinding een grote hoeveelheid geheugen vragen van het systeem. Dit heeft plaats voordat de authenticatie is afgerond. Als gevolg kan een ongeauthoriseerde aanvaller van afstand een Denial-of-Service op de ssh service veroorzaken.

-CVE-2016-10009
Een kwetsbaarheid in OpenSSH kan door een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand worden misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code of voor het schrijven van bestanden op het kwetsbare systeem.

-CVE-2016-10010
Een kwetsbaarheid in OpenSSH kan door kwaadwillende worden misbruikt voor het verkrijgen van root-rechten. Systemen waarbij privilege separation is uitgeschakeld zijn hiervoor kwetsbaar.

-CVE-2016-10011
Een kwetsbaarheid in OpenSSH kan door een lokale kwaadwillende worden misbruikt voor het verkrijgen van private sleutels op het kwetsbare systeem.

-CVE-2016-10012
Een kwetsbaarheid in OpenSSH kan door een kwaadwillende worden misbruikt voor het verkrijgen van verhoogde rechten. Een kwetsbaarheid in OpenSSH waarvoor geen CVE-nummer beschikbaar is, kan door een kwaadwillende mogelijk worden misbruikt voor het uitvoeren van een Denial-of-Service. Wanneer een kwaadwillende meerdere KEXINIT-berichten stuurt, kan dit leiden tot het gebruik van 128MB geheugen per connectie. De AllowUser-instelling stond voorheen ongeldige CIDR-notaties toe (bijvoorbeeld user@127.1.2.3/55). Deze foutieve notaties leverde voorheen altijd een positieve match op bij het controleren van de toegangsrechten. Voor deze kwetsbaarheid is nog geen CVE-ID toegewezen.

Mogelijke oplossingen

Versie 7.4 van OpenSSH is beschikbaar gesteld waarin de kwetsbaarheden zijn verholpen. Voor meer informatie zie:
http://www.openssh.com/txt/release-7.4

Blue Coat

Blue Coat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011 en CVE-2016-10012
te verhelpen in de hieronder genoemde producten. · Malware Analysis Appliance · Norman Shark Industrial Control System Protection · Norman Shark Network Protection · Norman Shark SCADA Protection · Security Analytics · X-Series XOS · Advanced Secure Gateway · Content Analysis System · Mail Threat Defense · Management Center · PacketShaper S-Series · PolicyCenter S-Series · SSL Visibility Voor meer informatie, zie:
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa144

F5

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in BIG-IP. Meer informatie over deze updates kunt u vinden in het beveiligingsadvies van F5 via onderstaande link: CVE-2016-8858:

https://support.f5.com/csp/article/K57304814
CVE-2016-10009:

https://support.f5.com/csp/article/K31440025
CVE-2016-10010:

https://support.f5.com/csp/article/K64292204
CVE-2016-10011:

https://support.f5.com/csp/article/K24324390
CVE-2016-10012:

https://support.f5.com/csp/article/K62201745

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 25. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/UZROAYXZFIPMUCBTOK53F2RN4FDXSYEP/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-10009 en CVE-2016-10010
te verhelpen in openssh. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-security/2017-January/009204.html

IBM

IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen voor AIX. Voor meer informatie, zie:
https://www.ibm.com/blogs/psirt/ibm-security-bulletin-vulnerabilities-in-openssh-affect-aix-cve-2016-8858-cve-2016-10009-cve-2016-10011-cve-2016-10012/

Juniper

Juniper heeft een nieuwe versie van het Junos Space Network Management Platform uitgebracht waarin de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-10009, CVE-2016-10010, CVE-2016-10011 en CVE-2016-10012
zijn verholpen. Voor meer informatie, zie:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10880

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.1 en Leap 42.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 42.1:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-03/msg00032.html
OpenSUSE Leap 42.2:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2017-01/msg00178.html

Red Hat

Red Hat heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-10009, CVE-2016-10011 en CVE-2016-10012
te verhelpen in Red Hat Linux 7. Tevens zijn in deze update ook de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2016-6210 en CVE-2016-6515
opgelost. Deze zijn eerder beschreven in beveiligingsadvies NCSC-2016-0698. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:2029

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 11:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-March/002677.html

http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-March/002679.html
SUSE 12:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-January/002592.html
SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met het kenmerk CVE-2016-10009, CVE-2016-10011 en CVE-2016-8858
te verhelpen in SUSE Linux 11 en 12-SP1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 11:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-March/002677.html
SUSE 12-SP1:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2017-March/002680.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3538-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.