Kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL
(NCSC-2017-1066)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 18 december 2017
Gerelateerde CVE's
Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenSSL.

Update

SUSE, Debian en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden gebruiken voor het verkrijgen van gevoelige gegevens of het veroorzaken van een Denial-of-Service.

Beschrijving

-CVE-2017-3737
In OpenSSL 1.0.2 is een "error state"-mechanisme geïntroduceerd die bij het falen van een handshake zou worden geactiveerd. Met de applicatie in deze "error state" kan een kwaadwillende door veelvuldig SSL_read() of SSL_write()-calls te versturen mogelijk informatie inzien zonder dat deze wordt versleuteld. OpenSSL 1.1.0 is niet kwetsbaar.

-CVE-2017-3738
Er bevindt zich een buffer-overflow-kwetsbaarheid in de AVX2 Montgomery multiplication procedure in OpenSSL. De ontwikkelaars van OpenSSL geven aan dat EC algoritmes niet kwetsbaar zijn en dat misbruik van deze kwetsbaarheid tegen RSA of DSA ciphers er lastig is. Enkel aanvallen tegen DH1024 zijn praktisch haalbaar maar hiervoor zijn zeer veel resources vereist. Enkel processors die AVX2 ondersteunen maar geen ADX-extensies zijn kwetsbaar. Meer informatie over deze kwetsbaarheid en de randvoorwaarde voor het uitbuiten ervan kunt u vinden in het originele beveiligingsadvies van OpenSSL. Deze is te vinden op onderstaande url:
https://www.openssl.org/news/secadv/20171207.txt

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates van openssl1.0 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4065

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSSL. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/3bb451fc-db64-11e7-ac58-b499baebfeaf.html

OpenSSL

De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.openssl.org/news/secadv/20171207.txt
De update voor om kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-3738
te verhelpen in OpenSSL 1.1.0 is nog niet uitgebracht. OpenSSL geeft aan dat, gezien de lage impact, hij zal worden meegenomen in de OpenSSL 1.1.0h update.

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.2 en Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2017-12/msg00076.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20173343-1/

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3512-1/
Hyperlinks
https://www.openssl.org/news/secadv/20171207.txt

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.