Update

Red Hat en CentOS hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met CVE-ID CVE-2015-0293, CVE-2015-3197, CVE-2016-0703, CVE-2016-0704 en CVE-2016-0800
te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 6 en 7, en CentOS 6 en 7 voor het openssl098e pakket.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Beschrijving

-CVE-2016-0800
Het SSL 2.0-protocol is kwetsbaar voor een aanval waarbij een sessiesleutel van eerder onderschept verkeer kan worden achterhaald indien de kwetsbare server dezelfde geheime sleutel (private key) gebruikt als de server waarvan het verkeer is onderschept. Met deze sessiesleutel kan vervolgens het eerder onderschepte verkeer worden ontsleuteld. Let wel, het gaat hierbij niet om het lekken van de geheime sleutel zelf, enkel een sessiesleutel. De onderzoekers hebben deze aanval "DROWN" genoemd. Voor meer informatie over deze kwetsbaarheid, zie NCSC-2016-0196

-CVE-2016-0799
Meerdere kwetsbaarheden in OpenSSL stellen een kwaadwillende mogelijk in staat om willekeurige geheugenadressen te lezen of schrijven.

-CVE-2016-0798
Het geheugenbeheer in de functie SRP_VBASE_get_by_user() is onduidelijk. Dit kan leiden tot een geheugenlek.

-CVE-2016-0797
Er bevindt zich een "NULL-pointer derefence"-kwetsbaarheid in OpenSSL.

-CVE-2016-0705
Er bevindt zich een "double-free"-kwetsbaarheid in OpenSSL.

-CVE-2016-0704
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de bescherming tegen Bleichenbacher-aanvallen. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende mogelijk in staat om de DROWN-attack efficiënter uit te voeren.

-CVE-2016-0703
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in OpenSSL doordat niet wordt afgedwongen dat de clear-key-length 0 is voor non-export ciphers. Als clear-key bytes aanwezig zijn, verschuiven deze de encrypted-key bytes. Dit stelt een kwaadwillende in staat een efficiënte divide-and-conquer key recovery aanval uit te voeren. Als de kwaadwillende over onderschepte SSL 2.0-handshakes beschikt kan de server als een oracle worden gebruikt om de SSL 2.0 master-key te achterhalen met slechts 16 verbindingen. Bovendien stelt deze kwetsbaarheid een kwaadwillende in staat om de DROWN-attack efficiënter uit te voeren.

-CVE-2016-0702
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in OpenSSL. Een kwaadwillende kan mogelijk door middel van een "side-channel"-aanval mogelijk RSA-sleutels achterhalen.

-CVE-2015-3197
Een kwaadwillende kan bij de SSL 2.0-onderhandeling ciphers selecteren die uitgeschakeld zijn op de server en daarmee een volledige "handshake" uitvoeren.

-CVE-2015-0293
Een kwaadwillende kan een OPENSSL_assert veroorzaken in servers die zowel SSL 2.0 als export cipher suites ondersteunen. Hiervoor dient de client een malafide SSL 2.0-bericht te sturen met een CLIENT-MASTER-KEY inhoud.

Mogelijke oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 5, 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen in openssl en openssl098e. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie: openssl

-CentOS 5:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-March/021714.html
openssl

-CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-March/021712.html
openssl

-CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-March/021713.html
openssl098e

-CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-March/021720.html
openssl098e

-CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2016-March/021719.html

Debian

Debian heeft updates van OpenSSL beschikbaar gesteld voor Debian 7.0 (Wheezy) en Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2016/dsa-3500

F5

BIG-IP producten van F5 zijn kwetsbaar. Er zijn nog geen updates beschikbaar. Voor meer informatie zie:
https://support.f5.com/kb/en-us/solutions/public/k/23/sol23196136.html?ref=rss

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 23. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2016-March/178358.html

OpenSSL

OpenSSL heeft versie 1.0.1s en 1.0.2g beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.openssl.org/news/secadv/20160301.txt

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE 13.1, 13.2 en LEAP 42.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie: 13.1:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-03/msg00010.html
13.2:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-03/msg00005.html
LEAP 42.1:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-03/msg00006.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 5, 6 en 7 voor openssl en openssl098e. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op: openssl

-Red Hat Enterprise Linux 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0301.html
openssl

-Red Hat Enterprise Linux 5:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0304.html

http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0302.html
openssl

-Red Hat Enterprise Linux AUS 6:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0303.html
openssl

-Red Hat Enterprise Linux EUS 6 en 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0305.html
openssl098e

-Red Hat Enterprise Linux 6, 7:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-0372.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt het package ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE 11:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-03/msg00004.html
SUSE 12:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2016-03/msg00001.html

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS en 15.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2914-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.