Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Database Server
(NCSC-2019-0056)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 17 januari 2019

Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Oracle Database Server-producten. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot ongeauthoriseerde toegang of een gedeeltelijke Denial-of-Service.De belangrijkste kwetsbaarheden hebben betrekking op het ongeauthoriseerd overnemen van het betreffende component op afstand. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component. |----------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Product | |----------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-2406 |
7,20 | Core RDBMS | | CVE-2019-2444 |
8,20 | Core RDBMS | | CVE-2019-2547 |
3,50 | Java VM | |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujan2019-5072801.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.