Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle Java SE. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot het verkrijgen of manipuleren van gevoelige data, het verkrijgen van verhoogde rechten of het (deels) uitvoeren van een Denial-of-Service-aanval op de betreffende component. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component: |----------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Component | |----------------|------|-------------------------------------| | CVE-2018-13785 |
3,70 | Deployment (libpng) | | CVE-2018-3136 |
3,40 | Security | | CVE-2018-3139 |
3,10 | Networking | | CVE-2018-3149 |
8,30 | JNDI | | CVE-2018-3150 |
3,70 | Utility | | CVE-2018-3157 |
3,70 | Sound | | CVE-2018-3169 |
8,30 | Hotspot | | CVE-2018-3180 |
5,60 | JSSE | | CVE-2018-3183 |
9,00 | Scripting | | CVE-2018-3209 |
8,30 | JavaFX | | CVE-2018-3211 |
6,60 | Serviceability | | CVE-2018-3214 |
5,30 | Sound | |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op: ‚Äč
https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 en 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:
CentOS 6:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October/023068.html
CentOS 7:
https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2018-October/023069.html

Debian

Debian heeft updates van openjdk-8 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4326

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: CVE-2018-3136:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3136.html
CVE-2018-3139:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3139.html
CVE-2018-3149:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3149.html
CVE-2018-3150:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3150.html
CVE-2018-3157:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3157.html
CVE-2018-3169:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3169.html
CVE-2018-3180:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3180.html
CVE-2018-3183:

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-3183.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2943.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3136, CVE-2018-3139, CVE-2018-3149, CVE-2018-3169, CVE-2018-3180, CVE-2018-3183 en CVE-2018-3214
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
Red Hat Enterprise Linux 6
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2943
Red Hat Enterprise Linux 7
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2942

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.