Beschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in Oracle MySQL. Deze kwetsbaarheden kunnen mogelijk leiden tot een Denial-of-Service-aanval, ongeauthenticeerde toegang tot componenten, het manipuleren van gevoelige gegevens of verhoogde gebruikersrechten. De belangrijkste kwesbaarheden hebben betrekking op het ongeauthoriseerd op afstand overnemen van de MySQL Enterprise Monitor. Daarnaast zijn er enkele kwetsbaarheden waardoor een ingelogde gebruiker met weinig privileges de server op afstand kan overnemen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component. |----------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Component | |----------------|------|-------------------------------------| | CVE-2016-9843 |
8,80 | MySQL Server | | CVE-2018-11776 |
9,80 | MySQL Enterprise Monitor | | CVE-2018-1258 |
8,80 | MySQL Enterprise Monitor | | CVE-2018-3133 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3137 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3143 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3144 |
5,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3145 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3155 |
7,70 | MySQL Server | | CVE-2018-3156 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3161 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3162 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3170 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3171 |
5,00 | MySQL Server | | CVE-2018-3173 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3174 |
5,30 | MySQL Server | | CVE-2018-3182 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3185 |
5,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3186 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3187 |
5,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3195 |
5,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3200 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3203 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3212 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3247 |
5,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3251 |
6,50 | MySQL Server | | CVE-2018-3258 |
8,80 | MySQL Server | | CVE-2018-3276 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3277 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3278 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3279 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3280 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3282 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3283 |
4,40 | MySQL Server | | CVE-2018-3284 |
4,40 | MySQL Server | | CVE-2018-3285 |
4,90 | MySQL Server | | CVE-2018-3286 |
4,30 | MySQL Server | | CVE-2018-8014 |
9,80 | MySQL Enterprise Monitor | |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2018-4428296.html

Debian

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-3143, CVE-2018-3251, CVE-2018-3156, CVE-2018-3174 en CVE-2018-3282
te verhelpen in MariaDB voor Debian 8 en 9. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Debian 8:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00007.html
Debian 9:
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4341

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 28 en 29. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
MariaDB:
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/BDT4NSDZMVSDGHXB3HBJ4P34U4QICZ7H/
MySQL
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/63P4CNK2NHMTI74V2XXDEKFYXP5MLINL/

https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/U4YB2A4YOG3UDLU26ITP52N353DASGYE/

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in mysql met kenmerk CVE-2016-9843, CVE-2018-3133, CVE-2018-3137, CVE-2018-3143, CVE-2018-3144, CVE-2018-3145, CVE-2018-3155, CVE-2018-3156, CVE-2018-3161, CVE-2018-3162, CVE-2018-3170, CVE-2018-3171, CVE-2018-3173, CVE-2018-3174, CVE-2018-3182, CVE-2018-3185, CVE-2018-3186, CVE-2018-3187, CVE-2018-3195, CVE-2018-3200, CVE-2018-3203, CVE-2018-3212, CVE-2018-3247, CVE-2018-3251, CVE-2018-3277, CVE-2018-3278, CVE-2018-3279, CVE-2018-3280, CVE-2018-3282, CVE-2018-3283, CVE-2018-3284 en CVE-2018-3286. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/ec5072b0-d43a-11e8-a6d2-b499baebfeaf.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2016-9843, CVE-2018-3133, CVE-2018-3143, CVE-2018-3156, CVE-2018-3174, CVE-2018-3247, CVE-2018-3251, CVE-2018-3276, CVE-2018-3278 en CVE-2018-3282
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00196.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7 die een deel van de kwetsbaarheden verhelpt. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over welke kwetsbaarheden er exact worden verholpen en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3655

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3799-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.