Kwetsbaarheden verholpen in Python
(NCSC-2018-0862)

medium Kans medium Schade

Beschrijving

Er zijn verschillende kwetsbaarheden verholpen in Python. De kwetsbaarheden stellen een lokale kwaadwillende in staat toegang tot systeemgegevens te verkrijgen en een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates van Python beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 LTS (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Voor Python 2.7 zijn de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-1000158, CVE-2018-1000802, CVE-2018-1060 en CVE-2018-1061
verholpen. Voor Python 3.4 zijn de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-1000158, CVE-2018-1000, CVE-2018-1000802, CVE-2018-1060 en CVE-2018-1061
verholpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
Python 2.7:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/09/msg00030.html

https://www.debian.org/security/2018/dsa-4306
Python 3.4:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/09/msg00031.html

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-1000802
te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-1000802, CVE-2018-1060 en CVE-2018-1061
te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie: 15.0:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00035.html
42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-11/msg00011.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-3041.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3041

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.