Kwetsbaarheden verholpen in Qemu
(NCSC-2018-1053)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen QEMU. De kwetsbaarheden zouden door een kwaadwillende kunnen worden misbruikt om vanuit een gastsysteem een Denial-of-Service te veroorzaken op het hostsysteem, of voor het uitvoeren van willekeurige code op het hostsysteem.

Mogelijke oplossingen

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarhedem te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. Voor OpenSUSE Leap 42.3 zijn de kwetsbaarheiden met de kenmerken CVE-2018-10839, CVE-2018-15746, CVE-2018-17958, CVE-2018-17962, CVE-2018-17963 en CVE-2018-18849
verholpen. In OpenSUSE Leap 15 is de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-16847
verholpen. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
OpenSUSE Leap 42.3:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00043.htmlOpenSUSE
Leap 15:
https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2018-12/msg00036.html


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP3 en SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise 12-SP3:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-December/004966.htmlSUSE
15:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2018/suse-su-20184086-1/


Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3826-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.