Kwetsbaarheden verholpen in Ruby
(NCSC-2018-0313)

medium Kans high Schade
Publicatiedatum: 29 november 2018

Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in verschillende versies van Ruby.

Mogelijke oplossingen

De ontwikkelaars van Ruby hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie zie:
https://www.ruby-lang.org/en/security/

Debian

Debian heeft updates van ruby 1.8 en ruby ruby1.9.1 beschikbaar gesteld voor Debian 7.0 LTS (Wheezy) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/04/msg00024.html

https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/04/msg00023.html

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in Ruby. U kunt deze updates installeren uit de FreeBSD ports. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/eb69bcf2-18ef-4aa2-bb0c-83b263364089.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6 en 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3731

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3730

https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3729

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.