Kwetsbaarheden verholpen in Samba
(NCSC-2017-0999)

medium Kans medium Schade
Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Samba.

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gemaakt om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP1 en 12-SP2. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om beveiligingen te omzeilen of servergeheugen uit te lezen.

Beschrijving

-CVE-2017-14746:
All versions of Samba from 4.0.0 onwards are vulnerable to a use after free vulnerability, where a malicious SMB1 request can be used to control the contents of heap memory via a deallocated heap pointer. It is possible this may be used to compromise the SMB server.

-CVE-2017-15275:
All versions of Samba from 3.6.0 onwards are vulnerable to a heap memory information leak, where server allocated heap memory may be returned to the client without being cleared.

Mogelijke oplossingen

De makers van Samba hebben updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden verhelpen. Meer informatie vindt u op de volgende pagina:
https://www.samba.org/samba/history/samba-4.5.15.html

Debian

Debian heeft updates van samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) en Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2017/dsa-4043

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12-SP1 en 12-SP2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
https://www.suse.com/support/update/announcement/2017/suse-su-20173086-1/

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3486-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.