Kwetsbaarheden verholpen in SpamAssassin
(NCSC-2018-0825)

low Kans medium Schade
Publicatiedatum: 7 november 2018

Beschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker. Het uitvoeren van willekeurige code kan dan lokaal door code te injecteren in de meta rule syntax, of op afstand doormiddel van een kwetsbaarheid in de PDFInfo plugin.

Mogelijke oplossingen

Apache heeft versie 3.4.2. van SpamAssassin uitgebracht die de genoemde kwetsbaarheden verhelpen. Voor meer informatie, zie:
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/spamassassin-announce/201809.mbox/%3cc57c0f41-742c-3c3e-249c-ae2614bf0d7d@apache.org%3e

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in spamassassin. U kunt deze updates installeren via freebsd-update. Meer informatie over deze updates vindt u op:
http://www.vuxml.org/freebsd/613193a0-c1b4-11e8-ae2d-54e1ad3d6335.html

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2018-2916.html

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705 en CVE-2018-11781
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:2916

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15705, CVE-2018-11780 en CVE-2018-11781
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3811-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.