Kwetsbaarheden verholpen in Splunk Enterprise
(NCSC-2017-1024)

medium Kans medium Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 30 november 2017
Gerelateerde CVE's
Er zijn updates en een mitigatiemaatregel gepubliceerd die een SAML kwetsbaarheid in verschillende versies van Splunk Enterprise verhelpen.

Gevolgen

Een lokale kwaadwillende kan zich door het misbruiken van deze kwetsbaarheid verhoogde rechten verschaffen op het kwetsbare systeem.

Beschrijving

-CVE-2017-17067
Er bestaat een kwetsbaarheid in Splunk Web, wat een onderdeel is van Splunk Enterprise. Wanneer SAML authenticatie wordt gebruikt stelt de kwetsbaarheid een kwaadwillende in staat toegangsrestricties te omzeilen of zich als een andere gebruiker voor te doen. De kwetsbaarheid betreft Splunk Enterprise versie: 7.0.x voor 7.0.0.1 6.6.x voor 6.6.3.2 6.5.x voor 6.5.6 6.4.x voor 6.4.9 6.3.x voor 6.3.12

Mogelijke oplossingen

Splunk heeft updates beschikbaar gesteld en een mitigatiemaatregel beschreven die de kwetsbaarheid verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.splunk.com/view/SP-CAAAP3K

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.