Kwetsbaarheden verholpen in WebKitGTK
(NCSC-2017-1106)

medium Kans medium Schade
Versie 1.01
Publicatiedatum: 4 januari 2018
Er zijn kwetsbaarheden verholpen in WebKitGTK.

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2017-13856, CVE-2017-13866, CVE-2017-13870 en CVE-2017-7156
te verhelpen voor Ubuntu 16.04 LTS, 17.04 en 17.10. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Gevolgen

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden gebruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder gebruikersrechten.

Beschrijving

ModuleCVE-IDGevolgen
WebKitCVE-2017-7156Uitvoer van willekeurige code
WebKitCVE-2017-7157Uitvoer van willekeurige code
WebKitCVE-2017-13856Uitvoer van willekeurige code
WebKitCVE-2017-13866Uitvoer van willekeurige code
WebKitCVE-2017-13870Uitvoer van willekeurige code

Mogelijke oplossingen

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 26 en 27 om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2017-7156, CVE-2017-13856, CVE-2017-13866 en CVE-2017-13870
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-06b373d942

https://bodhi.fedoraproject.org/updates/FEDORA-2017-0ad0e2f390

Ubuntu

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 17.04 en 17.10 om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2017-13856, CVE-2017-13866, CVE-2017-13870 en CVE-2017-7156
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/usn/usn-3514-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.