Kwetsbaarheden verholpen in Windows Development Tools
(NCSC-2019-0018)

medium Kans high Schade

Beschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Scripting Engine, Visual Studio, ASP.NET en .NET Framework. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van een gebruiker. De kwetsbaarheden zijn op afstand te misbruiken door het slachtoffer te bewegen een malafide website te bezoeken. Tevens stellen de kwetsbaarheden een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat een Denial-of-Service te veroorzaken.Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact. Visual Studio: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0537 |
onb. | Toegang tot gevoelige gegevens | | CVE-2019-0546 |
onb. | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| ASP.NET: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0548 |
onb. | Denial-of-Service | | CVE-2019-0564 |
onb. | Denial-of-Service | |---------------|------|-------------------------------------| Microsoft Scripting Engine: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0539 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0567 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | | CVE-2019-0568 |
4,20 | Uitvoeren van willekeurige code | |---------------|------|-------------------------------------| .NET Framework: |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-ID | CVSS | Impact | |---------------|------|-------------------------------------| | CVE-2019-0545 |
onb. | Toegang tot gevoelige gegevens | |---------------|------|-------------------------------------| Voor de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0539, CVE-2019-0567 en CVE-2019-0568
is een Proof-of-Concept gepubliceerd.

Mogelijke oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance


Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheden met kernmerk CVE-2019-0545, CVE-2019-0548 en CVE-2019-0564
te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:0040

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.