Beschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Xen Hypervisor. Door deze kwetsbaarheden is het mogelijk voor een kwaadwillende om een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te verkrijgen tot systeem informatie.

Mogelijke oplossingen

Debian

Debian heeft updates van xen beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2017-15595, CVE-2018-19961, CVE-2018-19962, CVE-2018-19965, CVE-2018-19966 en CVE-2018-19967
te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://www.debian.org/security/2019/dsa-4369


SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 11-SP4 en 12-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
SUSE Linux Enterprise 11-SP4:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-January/005012.htmlSUSE
Linux Enterprise 12-SP4:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2019-January/005011.html

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.