Kwetsbaarheid in Apache Tomcat verholpen
(NCSC-2018-0896)

medium Kans medium Schade
Publicatiedatum: 29 november 2018
Gerelateerde CVE's

Versie

9.0.0.M1 - 9.0.11 8.5.0 - 8.5.33 7.0.23 - 7.0.90

Beschrijving

Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken om een gebruiker via een malafide URL te laten herleiden naar een door de aanvaller gekozen URI. Deze kwetsbaarheid is alleen te misbruiken indien de default servlet een redirect terugstuurt naar een directory.

Mogelijke oplossingen

Apache heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina's:
Apache Tomcat 7.x:
http://tomcat.apache.org/security-7.html
Apache Tomcat 8.x:
http://tomcat.apache.org/security-8.html
Apache Tomcat 9.x:
http://tomcat.apache.org/security-9.html

Debian

Debian heeft updates van tomcat7 beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 LTS (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://security-tracker.debian.org/tracker/DLA-1544-1

McAfee

McAfee heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in ePolicy Orchestrator. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10257

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 42.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:
https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2018-10/msg00186.html

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:
http://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2018-November/004904.html

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:
https://usn.ubuntu.com/3787-1/

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.