Kwetsbaarheid in IBM Tivoli Directory Server verholpen
(NCSC-2017-0797)

medium Kans high Schade
Versie 1.00
Publicatiedatum: 7 september 2017
Gerelateerde CVE's
Er bevindt zich een kwetsbaarheid in IBM Tivoli Directory Server voor IBM AIX.

Gevolgen

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid op afstand misbruiken voor het verkrijgen van gevoelige informatie.

Beschrijving

-CVE-2016-2183
Een cryptografische kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor een kwaadwillende om een aanval uit te voeren op OpenVPN

-en SSL-verkeer. De onderzoekers die deze kwetsbaarheid hebben aangetoond hebben de aanval onder de naam SWEET32 bekend gemaakt.

Mogelijke oplossingen

IBM heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de kwetsbaarheden worden verholpen. Zie voor meer informatie:
https://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/itds_advisory.asc

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Trackback link

Nog geen reacties

Wees de eerste die reageert!

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.